Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu 18.4.2018

1. Rekisterin pitäjä

Kuippanan elämyspalvelut Oy (Y-tunnus 2909465-3)
Mäntymäentie 3, 29250 Nakkila
rannikko@haulikkokoulu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Hämäläinen
Mäntymäentie 3, 29250 Nakkila
rannikko@haulikkokoulu.fi

3. Rekisterin nimi

Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen, Kuippanan elämyspalveluiden ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Edellä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, tilastointiin ja asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Asiakasrekisterin ylläpitäminen ja säilyttäminen voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle.

Kuippanan elämyspalvelut Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöstä kuten:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
  • Haulikko- ja KivääriPro -palveluiden henkilökohtaiset valmennustiedot
  • Asiakassuhteessa syntyneet asiointitiedot kuten sähköpostiviestit, muut kirjalliset viestit ja puhelutallenteet

Arkaluontoisia tietoja käsitellään Henkilötietolain (523/1999) 3. luvun sisältämien pykälien mukaisesti.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään tullessaan Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakkaaksi, käyttäessään palveluita, tilatessaan tuotteita tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Kuippanan elämyspalvelut Oy:n ja henkilön välille kuten henkilön osallistuessa Kuippanan elämyspalvelut Oy:n järjestämään arvontaan tai kilpailuun tai tiedustellessaan saatavilla olevia palveluita ja tuotteita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön kirjallista suostumusta. Asiakasrekisteriä käsittelee Kuippanan elämyspalvelut Oy:n henkilöstö aiemmissa kohdissa kuvatuissa tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilön kirjallista suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin manuaaliseen aineistoon on pääsy estetty asiattomilta säilyttämällä ne lukitussa tilassa kaikissa toimipaikoissa. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot ovat suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

10. Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisterinhoitajalle. Jos tarkastuspyyntö tehdään useammin kuin kerran kalenterivuodessa, niin Kuippanan elämyspalvelut Oy saa periä kohtuullisen korvauksen tietojen luovuttamisesta.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisterinhoitajaan.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee ilmoittaa, jos hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuun rekisterinhoitajaan tietojen korjaamiseksi.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää hyväksi evästeitä. Voit päättää valinnaisista evästeistä, mille palveluille ja/tai evästeille annat luvan. Huomioi, että vaikka kieltäisit kaikki evästeet, saattaa sivusto silti kerätä jotain välttämättömiä täysin toimintaan vaativia evästeitä (3 Evästeiden käytön edellytyksistä ; 3.1 Yleiset lähtökohdat, Traficom).

Alla näet listan sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden kuvauksista.

WordPress (välttämätön evästetyyppi)
Tämä sivusto on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. WordPress ei kerää evästeitä normaaleilta kävijöiltään millään tasolla. Mikäli kirjaudut sisään järjestelmän hallintapaneelin tai jätät kommentit sivuston kommenttikenttään, voi WordPress tallentaa joitain toimivuuteen tarvittavia perustason evästeitä. Tämän verkkosivuston hallitsija ei käytä WordPressin evästeitä millään tasolla hyväksi itse, kaikki toiminnallisuus tulee puhtaasti WordPress-järjestelmän kautta. Lisätietoja WordPressin evästeitä löytyy täältä.

WooCommerce (välttämätön evästetyyppi)
Sivuston verkkokauppa on luotu WooCommerce-verkkokauppajärjestelmällä. WooCommerce kerää evästeitä ainoastaan kauppatoiminnallisuuksia varten. Esimerkiksi jos haluat piilottaa jonkun ilmoituksen tai syötät tuotteen ostoskoriin, tallentuu näistä tieto evästeeseen, jotta nämä tiedot jäävät muistiin. WooCommerce ei kerää minkäänlaista seurantaan tai analysointiin liittyvää dataa evästeillään asiakkailtaan. Lisätietoja ja täyden listan WooCommercen evästeitä löydät täältä.

Google Analytics (valinnainen evästetyyppi)
Google Analytics on Googlen kehittämä kävijäseurantapalvelu, jonka ideana on kertoa sivuston ylläpitäjille tarkempia tietoja kävijöiden selaamistiedoista. Google Analytics -data auttaa ylläpitäjiä ymmärtämään millainen sisältö on toimivaa ja mitkä ovat olleet esimerkiksi suosittuja aiheita sivustolla. Lue lisää täältä.

Facebook Pixel (valinnainen evästetyyppi)
Facebook Pixel kerää tietoa kävijöistä parempiin tarkennettuihin Facebook-mainoksiin koskien. Facebook Pixelin avulla järjestelmä voi hiljaa oppia millaisista asioista olet kiinnostunut ja esimerkiksi näyttää sinua kiinnostavia mainoksia myöhemmin esimerkiksi Facebookin sisällä. Lue lisää täältä.

Tawk.to (valinnainen evästetyyppi)
Tawk.to on chatbot-palvelu, joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun asiakkaan kanssa suoraan verkkosivustoa selaamalla. Chatbotissa voi olla myös automaattisia vastauksia tiettyihin kysymyksiin, eli Tawk.ton käyttö voi helpottaa löytämään apua etsimiinsä asioihin. Tawk.to kerää kävijän tiedot ja kaikki viestit talteen. Lue lisää täältä.

Upotukset (valinnainen evästetyyppi)
Sivustolla voi olla käytössä erinäisiä upotuksia. Upotuksilla tarkoitetaan kaikenlaisia iframe-elementtejä, joilla tuodaan jonkin toisen verkkosivuston tieto tälle sivustolle. Yleisimmät upotukset ovat esimerkiksi Youtube-videot tai yksittäiset twiitit Twitteristä. Upotuksissa näytetään sisältö täysin toisen sivuston sisältä, emmekä näin ollen voi olla vastuussa minkälaisia evästeitä upotettu sivusto mahdollisesti kävijöilleen syöttää. Esimerkiksi Youtube-upotusta katsoessa Youtube voi asettaa omia evästeitään, vaikka videoita katsottaisiin tämän sivuston kautta.

Evästeasetusten vaihto

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.

Jaa