Kiväärikoulu

Kouluissa kaikki tieto ja taito jaetaan koulutukseen osallistuvien käyttöön.
Teoriatiedoin ja käytännön harjoittein osallistuja saa valmiudet parempiin riistalaukauksiin.

KIVÄÄRIKOULU PERUSKURSSI 149.00€ / osallistuja

Koulutuspäivä sisältää:

 • Aamukahvi suolaisella ja lounas
 • Ase- ja ampumaturvallisuus
 • Asetekniikka, tähtäinlaitteet ja ballistiikka
 • Asehuolto
 • Eettisen riistalaukauksen perusteet
 • Asesopivuus ja ampujan ergonomia
 • Kivääriammunnan perusteet
 • Ammunta vaihtuviin kohteisiin

Koulupäivä alkaa teoriaosuudella ja lounaan jälkeen siirrytään ammuntarasteille. Koulupäivän kesto on 6-7 tuntia.

Ammuntarastit sisältävät:

 • Aseen ja tähtäinlaitteen käsittely
 • Ampumatekniikka
 • Ammunta paikallaan olevaa riistaa simuloiviin maaleihin.

Ammunta tapahtuu aina kouluttajan henkilökohtaisessa ohjauksessa ampujan omaa kehittymistä tukien.

JATKOKURSSI SUURRIISTA / VAARALLINEN RIISTA 149.00€ / osallistuja

 • Aamukahvi suolaisella ja lounas
 • Ase- ja ampumaturvallisuus
 • Ballistiikan merkitys eri tilanteissa
 • Riistaeläinten anatomia
 • Riistatilanteiden hallinta
 • Ampuminen eri etäisyyksille riistatilanteita simuloiviin maaleihin

Kiväärikoulussa peruskurssilla lähdetään liikkeelle kohdistamisesta ja paikallaan olevasta maalista. Jatkokurssilla siirrytään harjoittelemaan
liikkuvan maalin ampumista eri etäisyyksiltä ja ampumakulmista.

Kiväärikoulupäivän hintaan sisältyvät panokset kaliiperissa .308 Win ja .22LR ja yhteistyökumppanien aseet, joita voi lainata tai koeampua päivän aikana.