Haulikkokoulu

Kouluissa kaikki tieto ja taito jaetaan koulutukseen osallistuvien käyttöön.
Teoriatiedoin ja käytännön harjoittein osallistuja saa valmiudet parempiin riistalaukauksiin.

HAULIKKOKOULU PERUSKURSSI 139.00€ / osallistuja

Koulutuspäivä sisältää:

 • Aamukahvi suolaisella ja lounas
 • Ase- ja ampumaturvallisuus
 • Asetekniikka ja ballistiikka
 • Eettisen riistalaukauksen perusteet
 • Asesopivuus ja ampujan ergonomia
 • Haulikkoammunnan perusteet
 • Ammunta vaihtuviin kohteisiin

Koulupäivä alkaa teoriaosuudella ja lounaan jälkeen siirrytään ammuntarasteille. Koulupäivän kesto on 6-7 tuntia.

Ammuntarastit sisältävät:

 • Aseen sovittaminen ampujalle
 • Henkilökohtaisen tähtäinkuvan ampuminen kiinteään maaliin
 • Riistatilannetta simuloivat lentävät maalit

HAULIKKOKOULU JATKOKURSSI 139.00€ / osallistuja

Jatkokurssilla jatkamme siitä mihin peruskurssilla jäätiin. Voit osallistua jatkokurssille heti peruskurssin suoritettuasi.

Koulupäivä sisältää:

 • Aamukahvi suolaisella ja lounas
 • Ase- ja ampumaturvallisuus
 • Haulikkoammunnan tekniikat
 • Eettinen riistalaukaus
 • Riistatilanteiden hallinta
 • Ammunta riistatilanteita simuloiviin maaleihin

Koulupäivä alkaa teoriaosuudella ja lounaan jälkeen siirrytään ammuntarasteille. Koulupäivän kesto on 6-7 tuntia.

Ammunta tapahtuu aina kouluttajan henkilökohtaisessa ohjauksessa ampujan omaa kehittymistä tukien.
Haulikkokoulupäivän hintaan sisältyy koulutus, kiekot, panokset kaliiberissa 12 ja 20
sekä yhteistyökumppanien aseet, joita voi lainata tai koeampua päivän aikana.

HAULIKKOKOULU KERTAUSKURSSI 45.00€ / osallistuja

 • Tule kertaamaan aiemmin oppimaasi
 • Ammunta tapahtuu neljän hengen pienryhmissä
 • Ammut kouluttajan henkilökohtaisessa ohjauksessa
 • Kurssin kesto 3 tuntia.
 • Kurssiin eivät sisälly kierrosmaksut tai panokset
 • Oma haulikko ei ole välttämätön, voit lainata yhteistyökumppaniemme haulikkoa